EN

Biography

Chosei Yamada is known for Awatemono no kumasan (1933), Shikkari seyo to dakioshi (1933) and The Treasure That Is Children (1935).

Filmography